Kap po kap i vinova loza - navodnjvanje

NAVODNJAVANJE VOĆNJAKA SUSTAVOM KAP PO KAP

 

Prilikom podizanja novog nasada voćnjaka svakako treba razmišljati o postavljanju sustava za

navodnjavanje. Navodnjavanjem se regulira: vodni režim u tlu, zračni režim, toplinski režim i omogućuje se ishrana biljke i voćke.

Voćarska proizvodnja zahtijeva određenu godišnju količinu oborina i naročito određeni raspored tih oborina tijekom vegetacije ( tzv. kritične faze navodnjavanja ). Ako su te godišnje oborine manje od potrebne količine za određenu proizvodnju i ako je raspored tih oborina tijekom vegetacije nepravilan, za suvremenu i intenzivnu proizvodnju, navodnjavanje je obvezatna mjera u takvoj proizvodnji.

 

Najbolje bi bilo kada bi se navodnjavati počelo odmah nakon sadnje biljaka, ili , ako su biljke sađene u jesen, u proljeće, zavisno od količine padalina. Time se osigurava uspješnost sadnje, a ujedno se biljke od rane faze rasta "navikavaju" na prihvat vlage iz tla u određenoj zoni.

Navodnjavanjem se postiže normalan rast i razvoj biljke ili voćke, da bi onda takva biljka ili voćka dala visok prinos dobre kvalitete. Računa se da u voćarskoj proizvodnji upotreba sustava za navodnjavanje povećava prirod oko 30%, dok se kvaliteta ploda povećava za 30% i više, ovisno o vrsti voćke.

 

Sustav navodnjavanja sastoji se od:

- osnovni uređaj s pogonom vode, tzv. pumpno postrojenje

- filter za vodu (sprječava prodor meh. čestica u mrežu i algi, ako se navodnjava iz akumulacije)

- fertilizator odnosno set za prihranu

- vodovodna mreža ( podzemna ) za transport vode do parcela ( tabli ) voćnjaka

- oprema za upravljanje sustavom, koja obuhvaća regulacijske ventile, pokretane elektromagnetskim ventilima. Reg. ventili ujedno održavaju potreban radni tlak ( 3 - 3,5 bara ).Radom ventila upravlja programator ili računalo.

- lateralna mreža - kapljične cijevi duž redova

 

Prednosti ovog načina i sustava navodnjavanja su:

- mala potrošnja vode, jer se daje gdje treba

- mala potreba za radnom snagom

- koncentracija korijena u određenom volumenu tla

- povećana učinkovitost primanja vlage i minerala

- optimalno vlaženje i prozračivanje

- kompaktna zona korijena čuva energiju biljaka

- lako se dodaju otopljene hranjive tvari

- ne pogoršavaju se fizikalna svojstva tla

- omogućuje se kretanje strojeva u međurednom prostoru

- manji je razvoj bolesti i štetnika

- manji su troškovi održavanja i eksploatacije

 

Kapljične cijevi

Kapljične cijevi su ključni dio opreme za navodnjavanje KAP PO KAP. O njihovoj kvaliteti ovisi ravnomjernost distribucije vode, odnosno sredstva za prihranu, a time i učinkovitost navodnjavanja. MGN d.o.o. , kao zastupnik tvrtke NETAFIM, koristi isključivo cijevi s kompenzacijskim kapaljkama, koje omogućuju ravnomjernu distribuciju i kod neravnih terena. Zbog svoje kvalitete te su cijevi skuplje od nekih drugih proizvođača koji se pojavljuju na tržištu, ali treba voditi računa da su voćnjaci višegodišnji nasadi, a da je trajnost cijevi proizvodnje NETAFIM-a jednaka trajnosti nasada.

Najvažnije je odabrati ispravan razmak između kapaljki, što ovisi o vrsti tla . Za tla normalne propusnosti uobičajeni razmak je 0,5 - 0,7 m , dok je za propusnija tla 0,3 - 0,5 m.

Kapacitet kapaljki iznosi 1,6 l/h ili 2,3 l/h i bira se prema dužini redova, raspoloživoj količini vode,

veličini tabli ( sekcija ) i sl.

 

Prilikom izrade projekta navodnjavanja KAP PO KAP, potrebni su slijedeći parametri;

- podatak o izvoru vode / kapacitetu

- broj redova

- dužina redova

- razmak između redova

- razmak između biljaka u redu

- vrsta tla

 

Velika prednost navodnjavanja KAP PO KAP, što se sustav može podijeliti na sekcije, što smanjuje troškove "glave" sustava ( pumpa, filtar, set za prihranu,...). Automatizacijom sustava upravljanje je lako i učinkovito, bez dodatne radne snage.

 

Praćenjem potrošnje vode na vodomjeru i kontrolom vlage u tlu očitavanjem tenziometra voćar ima potpuni uvid u rad i učinkovitost sustava.

 

Miro Novak, dipl. inž.

 

 

NAVODNJAVANJE VINOVE LOZE

 

Zašto navodnjavati vinovu lozu?

Tijekom prošlih desetljeća desile su se značajne promjene na svjetskom tržištu vina, pogotovo u području proizvodnje.

Budući da je " Novi Svijet" proizvođača vina dosegao visok stupanj kvalitete i kvantitete proizvodnje, a učinci globalnog zatopljenja postali značajna otežavajuća okolnost, veliki , tradicionalni europski proizvođači vina, bili su prisiljeni na promjene u tradicionalnom uzgoju vinove loze.

Kako bi zaštitili svoja dugoročna ulaganja u poznate vinske marke ( brendove ), i osigurali stabilnu kvalitetu

vina i ujedno bili konkurentni srednjim i velikim svjetskim proizvođačima, tradicionalni proizvođači " Starog Svijeta" korak po korak okrenuli su se modernim metodama navodnjavanja.

Na tržištu se pojavio novi trend, pokrenut od proizvođača " Novog Svijeta" , koji su odlučili zagospodariti unosnim tržištem srednje kvalitetnih vina. Ti su proizvođači spoznali da im moderne metode navodnjavanja mogu pomoći u učinkovitom stvaranju vinskih marki, uz stalnu kvalitetu i kvantitetu uroda.

Pojava tog trenda, uz dramatičnu promjenu klimatskih uvjeta, primorala je tradicionalne proizvođače " Starog Svijeta" da počnu primjenjivati napredne načine navodnjavanja.

 

Težnja prema promjenama

Čak i u vinarstvu, gdje tradicija dominira stoljećima, promjene su neizbježne kada tržište i promjene u okolišu preuzmu glavne uloge.

Preko 2000 godina stara tradicija vinarstva morala se prilagoditi promjenama ukusa i potreba. Pomak ka naprednim metodama navodnjavanja u tradicionalnim vinarskim regijama odražava potrebu za stalnom kvalitetom uroda na svjetskom tržištu, u novim klimatskim uvjetima.

NETAFIM nudi napredna rješenja navodnjavanja KAP po KAP za vinogradarstvo. Ta su rješenja razvijana unazad više od 20 godina, zajedno s vlasnicima vinograda, uzgajivačima vinove loze i istraživačima u raznim klimatskim uvjetima i na različitim terenima.

NETAFIM-ova rješenja za navodnjavanje vinograda dokazano smanjuju potrošnju vode, smanjuju neželjeni rast vegetacije, povećavaju kvalitetu uroda i osiguravaju ujednačenu kvantitetu uroda.

 

RDI – Restricted Deficit Irrigation – ograničen manjak navodnjavanja

Kontrolirano navodnjavanje vinove loze često podrazumijeva distribuciju manje količine vode, nego što je potrebno za optimalan razvoj vinove loze. RDI način navodnjavanja održava razvoj vinove loze u kontroliranim, minimalnim uvjetima ( obrocima ) navodnjavanja, kako bi se povećala kvaliteta grožđa.

RDI omogućuje uzgajivačima vinove loze kontrolu slijedećih elemenata;

- veličina jagodica

- režim vegetacije i svijetla

- učinkovitost asimilacije i fotosineteze

 

Učinkovita primjena RDI pristupa zavisi od strogog i preciznog upravljanja navodnjavanjem, koje je moguće jedino primjenom naprednih tehnika, kao što je navodnjavanje KAP po KAP . Kada se uzgajivači odluče za primjenu RDS pristupa, moraju uzeti u obzir brojne čimbenike, kap što su; vrsta tla, lisni pokrov i klimatski uvjeti prethodne zime i tekuće sezone. Uz to, potrebno je analizirati prirodne uvjete, kao što su padaline ( količina i raspored ), zadržavanje vode, te evapotranspiracija.

Pitanja koja se postavljaju jesu; Kada početi s navodnjavanjem? Kako navodnjavati kada su formirani lisni pokrov i grozdovi? Koja

Je učestalost navodnjavanja? Kako najučinkovitije navodnjavati od početka do završetka nastanka šećera? Kako navodnjavati nakon zrenja? Navodnjavanje nakon berbe? Kako najučinkovitije navodnjavati nakon berbe, kada kiše još nisu počele.

 

NETAFIM-ovi stručnjaci, zahvaljujući 20-godišnjem iskustvu nude odgovore na sva ova pitanja. Uz to, vrhunske kapljične cijevi s

kompenzirajućim kapaljkama najnovije generacije ( UNIRAM , DripnetPC ) svojom kvalitetom jamče pouzdanu distribuciju vode i

sredstva za prihranjivanje na čitavoj površini, neovisno o konfiguraciji terena.

 

 

Spremnik za prihranu

 

- spremnik za prihranu ugrađuje se kao bypass na glavnu cijev .

- između ulaza i izlaza iz spremnika ugrađuje se prigušni ventil za stvaranje razlike tlakova ( max do 0,5 bara ) .

- nakon spremnik za prihranu obvezno se ugrađuje filtar, koji sprječava koagulaciju ( zgrudnjavanje ) hranjivog sredstva

 

Koriste se isključivo gnojiva topiva u vodi

U spremnik se mogu staviti sredstva :

a) već otopljena u vodi (4 volumena tanka vode mora proći kroz tank kako bi se cijelo sredstvo rasporedilo kroz sistem za navodnjavanje)

b) u krutom obliku (voda koje protječe kroz tank lagano rastvara sredstvo) - 10 volumena tanka vode mora poći kroz tank kako bi se cijelo sredstvo rasporedilo kroz sistem za navodnjavanje .

 

Kod upotrebe sredstva koja se međusobno ne smiju miješati obavezno je potrebno isprati tank prije promjene.

Prije postupka prihrane potrebno je prvo navodnjavati čistom vodom ( 0,5 - 1 h ), zatim početi sa prihranom.

Nakon prihrane potrebno je ponovno navodnjavanje čistom vodom ( 0,5 - 1 h ) da se sistem ispere.

Prihrana koja se vrši na ovaj način kvalitativno se izražava u kg/ha.

 

Ovaj način prihranjivanja vrlo je pogodan za voćnjake, vinograde, nasade povrća.

 

 

REFERENTNA LISTA IZVEDENIH RADOVA do 2015. godine

IPARD PROJEKT

 

FRAGARIA d.o.o.

( KAP PO KAP  na 15,3 ha nasada jabuka)

 

FRAGARIA d.o.o.

(ANTI-FROST na 15,3 ha nasada jabuka)

 

OPG FRANE IVKOVIĆ

( KAP PO KAP  na 9,9 ha nasada jabuka )

 

OPG MLAĐAN

( KAP PO KAP  na 7,3 ha nasada jabuka i krušaka )

 

OPG TIHOMIR PERAIĆ

( ANTI-FROST na 5,0 ha jabuka )

 

OPG STIPO VELIKANOVIĆ

( KAP PO KAP  na 4,8 ha nasada jabuka )

 

OPG ŠARČEVIĆ MARKO

( KAP PO KAP  na 4,0 ha nasada jabuka i krušaka )

 

ARBUSTA SOL d.o.o.

( KAP PO KAP  na 3,0 ha nasada borovnica )

 

Uspješno izvedeno u 2012./2013. godini - sredstva vraćena od strane Agencije za plaćanje…

 

PC VELIŠKOVCI, GAT, VALPOVO

( KAP PO KAP  na 6,0 ha nasada jabuka )

 

OPG KATICA ŠPORER

( KAP PO KAP  na 4,7 ha nasada jabuka )

 

OPG JOSIP KIŠ

( KAP PO KAP  na 2,5 ha nasada jabuka )

 

Uspješno izvedeno u 2014. godini  - sredstva vraćena od strane Agencije za plaćanje…

 

OPG ROBERT KOVAČEVIĆ

( KAP PO KAP  na 2,8 ha nasada jabuka )

 

PRIUS FRUCTUS d.o.o.

( KAP PO KAP  na 10,0 ha nasada trešanja )

 

DANERO d.o.o.

( KAP PO KAP  na 18,8 ha nasada šljiva ; 2,8 ha nasada dunja i  3,2 ha nasada marelica )

 

Uspješno izvedeno u 2015. godini  - sredstva vraćena od strane Agencije za plaćanje…

 

Voćnjaci

 

AGROMEĐIMURJE , voćnjak jabuka Nedelišće

- filterska stanica kapaciteta 160 m3/h  s poluautomatskim čišćenjem

- kapljične cijevi UNIRAM16 za 30 ha

                                      - kapljične cijevi RAM 17 za 30 ha

 

NATURA AGRO d.o.o. , Đurđevac

- voćnjak jabuka na 50 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan sustav za navodnjavanje – filterska stanica, uređaj za prihranjivanje, oprema za automatsko upravljanje, magistralna i razvodna mreža, kapljične cijevi RAM 17, DRIPNET PC 16, UNIRAM 16

- navodnjavanje rasadnika sadnica jabuke kaplj.cijevima STREAMLINE 16

- filterska stanica kapaciteta 18m3/h  s poluautomatskim čišćenjem

 

VRT d.o.o. , Bjelovar

-  voćnjak jabuka na 40 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan sustav za navodnjavanje – ugradnja dubinske pumpe (h=40m), filterska stanica, uređaj za prihranjivanje, oprema za automatsko upravljanje, magistralna i razvodna mreža, kapljične cijevi RAM 17 i DRIPNET PC 16 i 20

-  navodnjavanje rasadnika sadnica jabuke kapljičnim cijevima DRIPNET PC

FRAGARIA d.o.o. , Velika Ludina

 

- voćnjak jabuka na 25 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan sustav za navodnjavanje –  pumpna stanica, filterska stanica, uređaj za prihranjivanje, oprema za automatsko upravljanje,magistralna i razvodna mreža, kapljične cijevi DRIPNET PC

- voćnjak jabuka na 50 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan

sustav za navodnjavanje –  pumpna stanica, filterska stanica, uređaj za prihranjivanje,  magistralna i razvodna mreža, kapljične cijevi UNIRAM

 

 -  navodnjavanje jagoda i malina kapljičnim cijevima DRIPNET PC

-   zaštita od mraza -   ANTIFROST  na  10 ha

 

AGROCETIN d.o.o. , Cetingrad

 

- voćnjak jabuka na 20 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan sustav za navodnjavanje –  pumpna stanica, filterska stanica, uređaj za prihranjivanje, oprema za automatsko upravljanje, magistralna i razvodna mreža, kapljične cijevi UNIRAM 16

Voćnjak d.o.o., Ivankovo

 

- voćnjak jabuka na 40 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan sustav za navodnjavanje –  pumpna stanica, filterska stanica, uređaj za prihranjivanje, oprema za automatsko upravljanje,magistralna i razvodna mreža, kapljične cijevi DRIPNET PC i UNIRAM 16

HORTIKULTURA PEHARDA d.o.o. , Maruševec

 

- voćnjak jabuka na 10 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan

sustav za navodnjavanje –  pumpna stanica, filterska stanica, uređaj za prihranjivanje, oprema za automatsko upravljanje,magistralna i razvodna mreža, kapljične cijevi DRIPNET PC 20

PTO PRIMORAC, Vođinci

voćnjak jabuka na 35 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan

sustav za navodnjavanje –  pumpna stanica, filterska stanica, uređaj za prihranjivanje, oprema za automatsko upravljanje,magistralna i razvodna mreža, kapljične cijevi DRIPNET PC i UNIRAM  16

 

MOSLAVINA VOĆE OBREŠKA

 

- voćnjak jabuka na 20 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan sustav za navodnjavanje –  magistralna i razvodna mreža, oprema za automatsko upravljanje kapljične cijevi DRIPNET PC

PODRAVKA d.d.

( Valtura )

 

- nasad industrijske rajčice na 6 ha; idejni i izvedbeni projekt, kompletan sustav za navodnjavanje –  magistralna i razvodna mreža, oprema za automatsko upravljanje,  kapljične cijevi STREAMLINE 16

 

Napomena: navedeni su samo veći projekti. Izveden je velik broj projekata površina od 5 Ha na niže.

 

Rasadnici

 

HRVATSKE ŠUME, rasadnik Limbuš, Kloštar Podravski

rasadnik sadnica drveća na 6 ha ;  idejni i izvedbeni projekt ,razvodna mreža

laterale i nosači prskalica od aluminija, prskalice NELSON ROTATOR

 

HRVATSKE ŠUME, rasadnik Zalužje, Vinkovci

rasadnik sadnica drveća na 6 ha ;  idejni i izvedbeni projekt ,razvodna mreža

laterale i nosači prskalica od aluminija, prskalice NELSON ROTATOR

 

HRVATSKE ŠUME, rasadnik Cernik, Nova Gradiška

rasadnik sadnica drveća na 3 ha ;  idejni i izvedbeni projekt ,razvodna mreža

laterale i nosači prskalica od aluminija, prskalice NELSON ROTATOR

 

HRVATSKE ŠUME, rasadnik Zdenački Gaj, Grubišno polje

rasadnik sadnica drveća na 3 ha ;  idejni i izvedbeni projekt ,razvodna mreža

laterale i nosači prskalica od aluminija, prskalice NELSON ROTATOR

 

HRVATSKE ŠUME, rasadnik Kuželj, Delnice

rasadnik sadnica drveća na 1 ha ;  idejni i izvedbeni projekt ,razvodna mreža

laterale i nosači prskalica od aluminija, prskalice NELSON ROTATOR

       -    motorna pumpa, filtarska stanica, uređaj za prihranu

 

HRVATSKE ŠUME, rasadnik  Gospić

rasadnik sadnica drveća na 1 ha ;  idejni i izvedbeni projekt ,razvodna mreža

laterale i nosači prskalica od aluminija, prskalice NELSON ROTATOR

 

 

 

 

MGN,  studeni   2015.

METALNA GALANTERIJA NOVAK - VARAŽDIN

E. Kumičića 78 * 42000 VARAŽDIN

© 2016